GOLDEN RETRIEVERY

Temat: odbieramy mieszkania
Sprawdziłam, że nasz developer mierzy powierzchnię użytkową lokalu według Polskiej Normy PN-70/B-02365 (Umowa przedwstępna §4 pkt 7), ma ktoś może tekst tej normy? Obmiar według tej normy wykonuje się na poziomie ... z danego pomieszczenia (balkony, loggie, tarasy) nie wlicza się do powierzchni pomieszczenia. Skosy: do powierzchni należy wliczać w 100% pomieszczenia o wysokości w świetle ≥2,20m, o wysokości 1,40-2,20 - w 50%, a o wysokości do 1,4 m pomija się całkowicie. (źródło http://dom.trojmiasto.pl/...ku-n13538.html) To jak mamy mierzyć teraz nasze mieszkania podczas odbioru, kiedy już są otynkowane?
Źródło: forum.siechnice.pl/viewtopic.php?t=2250Temat: Wysokość pomieszczenia / powierzchnia okien a LOKAL UŻYTKOWY
Witam Czy w piwnicy domu mieszkalnego moge prowadzic dzialalnosc gospodarcza np sklep ? Czy są jakies normy (nie chodzi mi o normy sanitarne) dotyczace wysokosci pomieszczenia oraz powierzchni przeszklen (ilosci swiatla...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=72427


Temat: powierzchnia uzytkowa
powierzchnia uzytkowa   Witam, Mam pewien problem, kupuje mieszkanie od osoby prywatnej, jest to poddasze w trakcie wykonczania. W umowie przedwstepnej jest zapis ktory mowi ze w przypadku zmiany powierzchni uzytkowej lokalu strony zobowiazuja sie dokonac rozliczenia wedlug ustalonej ceny 1 m2. Podana jest powierzchnia uzytkowa okolo 36 m2 - taka jak na planie. Teraz dopiero wykonane zostaly dokladne pomiary. Czy sprzedajacy moze sobie ustalic ze nie bierze pod uwage zadnej z norm ktore okreslaja jak sie mierzy mieszkanie w zaleznosci od wysokosci sufitu i mierzyc cala powierzchnia netto po podlodze i zadac za...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=25395


Temat: Odbiór mieszkania
Jezeli chodzi o gabaryty to w polsce powinno sie je wykonywac w jednej z obowiazujacych norm z 30 czerwca 1970 roku PN-70/B -02365 i (PN-70/B-02365) lub PN-ISO 9836-28 pazdziernika 1997. PN-70/B-02365 ... mieszkania • powierzchni zewnętrznych niezamkniętych z wszystkich stron dostępnych z danego pomieszczenia (balkony, loggie, tarasy itp.) nie wlicza się do powierzchni pomieszczenia ani mieszkania lub lokalu użytkowego • dokładność pomiarów i obliczeń powierzchni do 0,1 m kw. Powierzchnia pomieszczenia ze skośnym sufitem: • o wysokości powyżej 2,20 m liczy się w 100 proc.' • o wysokości od 1,40 m do 2,20 m ... (mieszkania, lokalu użytkowego), wykazując oddzielnie: powierzchnie nienakryte (balkony, tarasy), powierzchnie nakryte (loggie). • dokładność pomiarów i obliczeń powierzchni do 0,01 m kw. Powierzchnia pomieszczenia ze skośnym sufitem: powierzchnię pomieszczenia liczy się w całości, zgodnie z powierzchnią jego podłogi ale dzieli się ją na dwie części: • część o wysokości 190 m i więcej • część o wysokości poniżej 1,90 która może być...
Źródło: osiedlesloneczne.laa.pl/viewtopic.php?t=35


Temat: : Zadanie VI - inwentaryzacja powykonawcza
I jeszcze ciekawostka: (...) Polski Komitet Normalizacyjny zapewne zdając sobie sprawę ze skutków wyżej wymienionych zmian w przepisach i normach wydał w roku 2002 komentarz do normy PN-ISO 9836:1997 pod tytułem "Powierzchnie i kubatury budynku według normy PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie wskaźników kubaturowych i powierzchniowych" (opracowanie: Andrzej Pogorzelski i Jan Sieczkowski). Autorzy opracowania informują: "W przypadkach, gdy przepisy prawne lub inne dokumenty wymieniają rodzaje powierzchni lub kubatur bez ich definiowania, a rodzaje te występują w normie PN-ISO 9836:1997, należy przyjmować je zgodnie z tą normą". Prawdopodobnie nie przypadkowo użyto tu wyrażenia "należy", bowiem użycie w to miejsce sformułowania o wyższym stopniu bezwzględności (np.: "w takiej sytuacji istnieje obowiązek stosowania Polskiej Normy PN-ISO 9836") byłoby sprzeczne z wyjaśnieniami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dotyczącymi stosowania wycofanych Polskich Norm. Polski Komitet Normalizacyjny informuje, że można stosować normy wycofane pod warunkiem, iż zostało to uzgodnione między współpracującymi stronami (np. dostawca - odbiorca). Oznacza to, że w przypadkach, gdy przepisy prawne lub inne dokumenty nie określają sposobu obliczenia p.u. i nie odsyłają do Polskiej Normy obliczanie p.u. w oparciu o Polską Normę PN-70/B-02365 nie jest zabronione. Coraz częstsze są nieporozumienia między lokatorami, a zarządcami (administratorami) budynków mieszkalnych w kwestii przyjętej metody obliczenia p.u.. Spółdzielnie mieszkaniowe niechętnie podejmują decyzje o ustaleniu p.u. w oparciu o Polską Normę PN-ISO 9836:1997, ponieważ na ogół korzystają one z dokumentacji projektowej budynków, w których p.u. określano zgodnie z Polską Normą PN-70/B-02365, to jest w świetle ścian w stanie surowym, bez uwzględnienia oblicowania (okładziny) lub wyprawy. Zmiana ... przydziałów lokali, jak również zmiany wysokości czynszów oraz innych opłat ustalanych na podstawie p.u.. Wymaga to więc czasu oraz nakładów finansowych. Mogą także wystąpić inne trudności, spowodowane na przykład brakiem dostępu do wszystkich lokali w określonym czasie, czy zmianami dokonanymi w lokalach bez zgody właściciela budynku. (...) niestety źródło mi zaginęło, mam tylko treść wyjasnień, z których ciekawsze wynotowałem
Źródło: optima.skorosze.pl/_phpbb/viewtopic.php?t=4237


Temat: Jak obliczyć powierzchnię poddasza
Zgodnie z Polską Normą PN-70/B-02365 – regulującą sposób określania powierzchni użytkowej – nie wlicza się do powierzchni użytkowej tych powierzchni, których wysokość jest niższa niż 1,4 m oraz zalicza się do powierzchni użytkowej połowę powierzchni, których wysokość zawiera się między 2,2 – 1,4 m. Potwierdzeniem takiego rozumienia powierzchni użytkowej jest jej definicja zamieszczona w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ... : „Obmiaru powierzchni użytkowej lokalu, o której mowa w ust. 1 pkt 7, dokonuje się w świetle wyprawionych ścian. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie Kolejnym potwierdzeniem takiego sposobu wyznaczania powierzchni użytkowej jest przepis Art. 4. 1. ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.02.9.84) określający , że podstawę opodatkowania stanowi dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa. W ustępie 2 tego artykułu zdefiniowano sposób określania powierzchni użytkowej analogicznie jak w przepisach przywołanych wyżej, tj : „Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się. „ Szkopuł polega na tym, że nie ma ogólnego obowiązku stosowania ww. przepisów do okreslania powierzchni uzytkowej - i dlatego do celów ustalenia opłat...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=1586


Temat: Sejm RP uchwalił nowelizację Ustawy o zakwaterowaniu SZ RP
innego lokalu mieszkalnego stała się ostateczna albo odmowy przyjęcia przydzielonej kolejnej kwatery albo innego lokalu mieszkalnego; ten artykuł właśnie oznacza, że żołnierz skierowany do dyspozycji dowódcy innej jednostki (kiedy np. zwalniany jest z powodu rozformowania własnej, ale nie tylko), w innej miejscowości,może otrzymać decyzję o przydziale w tej właśnie miejscowości np. w Świdwinie albo Mirosławcu, tam jest dużo wolnych lokali. art. 26 natomiast mówi tak: Art. 26. (...) 4. Żołnierzowi zawodowemu, który zawarł związek małżeński, przyznaje się dodatkową powierzchnię użytkową podstawową w wysokości jednej normy, jeżeli on i małżonek nie posiadają dzieci. taką właśnie rodzinę 2 osobową ale z 3. normami, kiedyś w nomenklaturze WAMu nazywano "perspektywiczną" ale tego możesz akurat nie pamiętać. Niestety, rzeczywiście nie mam dowodów na zdarzenia przyszłe, ale znając WAM...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=33424


Temat: Podkomisja o zakwaterowaniu
– stwierdził dyrektor Departamentu Infrastruktury MON. Jego zdaniem, odprawa może być znaczącym uzupełnieniem wkładu mieszkaniowego. Przez cały okres służby zawodowej, żołnierz może korzystać ze świadczenia mieszkaniowego, którego wysokość zależy od garnizonu. Konwent nie przekonał posłów, że przy wysokości świadczenia należy uwzględnić także sytuacje rodzinną żołnierza. – -Naszym celem nie jest wprowadzanie elementów socjalnych – uzasadniał płk Petrulewicz. Podkomisja przyjęła m.in. następujące zapisy:ljednakowe uprawnienia dla wszystkich żołnierzy zawodowych (służby stałej i terminowej), lprawo za zakwaterowania jest realizowane poprzez: przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego, przydział miejsca w internacie albo kwaterze internatowej bądź wypłatę świadczenia mieszkaniowego, lw przypadku odmowy, żołnierz traci prawo do zakwaterowania przez okres zajmowania danego stanowiska, chyba że zmianie ulegną jego uprawnienia, lżołnierzom ma przysługiwać wyższa norma mieszkaniowa (średnio 8-12 m kw. na ... w internacie ma być bezpłatne, przy czym szeregowym zawodowym ma przysługiwać 7-10 m kw. powierzchni użytkowej, podoficerom (8-12), chorążym (10-15), młodszym oficerom (12-18), starszym oficerom (15-20 ), generałom (20-25 ), lnie ... w roku), maksymalna norma ( 12 m kw. zamiast 10), korzystniejszy wskaźnik przeliczeniowy ( 1,66 zamiast 1,45). W rezultacie przy 4 normach i podstawie wysługi 15 lat i 1 dzień przeciętna ... lokalu mieszkalnego za każdy rok podlegający zaliczeniu do wysługi lat, od której jest uzależniona wysokość dodatku za długoletnią służbę wojskową i nie może być niższa niż 45 proc. oraz wyższa niż 80 proc. wartości przysługującej kwatery lub lokalu mieszkalnego
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=32607


Temat: ANKIETA - Af Powierzchnia użytkowa / powierzchnia podłóg
Nigdy nie twierdziłwm, że straty ciepła zależą od Af. Teresa wytłumaczyła to wystarczająco Qp nie zależy od Af i jeżeli nawet dzielisz przez powierzchnię użytkową wg normy to nie znaczy, że ... i ściany kolankowej). 2. Wyliczasz Qp 3. Dzielisz to Qp przez JAKĄŚ POWIERZCHNIĘ i jedni to dzielą przez powierzchnię podłogi a drudzy przez powierzchnię użytkową. Wg MI i MITOLOGII ma to być powierzchnia ogrzewana (o regulowanej temperaturze) budynku lub lokalu, nie dodano w opisie jaka więc każdą podaną tu interpretację można obronić i użytkową i po podłodze. K O N I E ... Jeśli tak to dlaczego raz ten kawałek dla Ciebie istnieje a raz nie? Dla opisanego budynku, gdyby tak policzyć pow. podłogi pod skosami do wysokości 1,5 m wyjdzie nam 30 m2. ... ogrzewana (o regulowanej temperaturze) budynku lub lokalu” mieszkalnego. Dla mnie ta definicja jest prosta i jednoznaczna. Podłoga pod skosami spełnia wszystkie warunki zawarte w opisie Af zamieszczona w metodologii pod wzorem (1.1.1) i przytoczona przez Ciebie. Proszę udowodnij mi, że podłoga pod skosami nie jest powierzchnią ogrzewaną o regulowanej temperaturze budynku lub lokalu! Definicja ta dokładnie określa jakie warunki ma spełniać Af...
Źródło: forum.it-energo.pl/viewtopic.php?t=811


Temat: : Jak mierzone są mieszkanie
r. Te normy bardzo się różnią między sobą. Według starej normy z 1970 roku mierzy się powierzchnię mieszkania w stanie surowym, tzn. bez tynków i okładzin. Według tej nowszej w stanie całkowicie wykończonym. Nowa norma wprowadza też pojęcie "ścian działowych nadających się do demontażu", a deweloperzy niesłusznie uznają za takie wszystkie ściany działowe, nawet te murowane. Teoretycznie nowa norma zastąpiła starszą, ale ponieważ żadna z nich nie jest jednak wskazana do obowiązkowego stosowania, decyzja, którą normę wybrać, należy do umawiających się stron. Różnice między normami wyglądają szczegółowo następująco. PN-70/B-02365 – pomiaru dokonuje się ... i inne występy ścienne o powierzchni powyżej 0,1 m kw. potrąca się z powierzchni pomieszczenia i dolicza do powierzchni konstrukcji; - części pomieszczenia o wysokości wyższej od poziomu danej kondygnacji nie wyodrębnia się z powierzchni całego pomieszczenia; - powierzchnię pomieszczenia ze skośnym sufitem - o wysokości powyżej 2,20 m liczy się w 100 proc., o wysokości od 1,40 m do 2,20 m ... wlicza się do powierzchni pomieszczenia, mieszkania lub lokalu użytkowego; dokładność pomiarów i obliczeń powierzchni do 0,1 m kw. PN-ISO 9836:1997: – pomiaru dokonuje się na poziomie podłogi w stanie całkowicie wykończonym. ... powierzchni pomieszczenia - część pomieszczenia o wysokości wyższej od poziomu danej kondygnacji wyodrębnia się i liczy oddzielnie powierzchnię obu pomieszczeń - powierzchnię pomieszczenia liczy się w całości, zgodnie z powierzchnią jego podłogi, ale dzieli się ją na dwie części: część o wysokości 1,90 m i więcej oraz część o wysokości poniżej 1,90 m, która może być zaliczona tylko do powierzchni pomocniczej. - powierzchnie zewnętrzne niezamknięte ze wszystkich stron, dostępne z danego pomieszczenia (balkony, loggie, tarasy itp.) dolicza się do powierzchni pomieszczenia (mieszkania, lokalu użytkowego), wykazując oddzielnie: powierzchnie nienakryte (balkony, tarasy), powierzchnie nakryte (loggie)....
Źródło: optima.skorosze.pl/_phpbb/viewtopic.php?t=6337


Temat: Rozliczenie kosztów CO
użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Sposób ustalenia wysokości udziału w nieruchomości wspólnej zabudowanej kilkoma budynkami określony w art. 3 ust. 5 ustawy o własności lokali może być ... również ze stanowczego powiązania przez ustawodawcę wysokości udziału we wspólnej nieruchomości z faktyczną powierzchnią użytkową lokalu wyodrębnionego wraz z pomieszczeniami przynależnymi z jednej strony i faktyczną łączną powierzchnią użytkową wszystkich lokali z pomieszczeniami przynależnymi z drugiej. Konieczność ustalenia rzeczywistych powierzchni tych lokali i pomieszczeń wymaga istnienia wszystkich budynków, w przeciwnym wypadku określony w omawianym przepisie stosunek powierzchni będzie miał charakter hipotetyczny, oparty na nieweryfikowalnych w dacie wyodrębnienia lokalu przesłankach, a w pewnych sytuacjach (np. zaprzestanie budowy pozostałych budynków, wybudowania ich z inną niż planowana powierzchnią) suma ułamkowych udziałów wszystkich właścicieli nie będzie stanowić jedności. Zauważyć także należy, że żaden z pozostałych przepisów ustawy o własności lokali nie dopuszcza nawet pośrednio możliwości uwzględnienia powierzchni lokali jeszcze nie wybudowanych przy ustalaniu udziału we wspólnej nieruchomości - np. przewidziana w art. 22 ust. 3 pkt. 5 zmiana wysokości udziałów następuje już po dokonaniu przebudowy lub nadbudowy, stosownie do zmienionej w wyniku tego łącznej powierzchni wszystkich lokali. Mając zatem ... stosunku faktycznych powierzchni lokalu wyodrębnionego i wszystkich lokali w budynkach na tej nieruchomości, a także brak w przepisach ustawy norm wskazujących ma możliwość uwzględnienia przy ustalaniu omawianego udziału powierzchni lokali jeszcze fizycznie nie istniejących, uznać należy, że ustalenia udziału wnioskodawców w nieruchomości wspólnej w sposób wskazany w art. 3 ust. 5 ustawy o własności lokali było niedopuszczalne. Wobec istnienia tylko jednego budynku na wspólnej nieruchomości, przy sukcesywnym wyodrębnianiu lokali, możliwe było obliczenie tego udziału wyłącznie w oparciu o przepis art. 3 ust. 3 powołanej ustawy. Konsekwencją powyższego jest nieważność postanowienia umowy w zakresie wysokości udziału wnioskodawców w nieruchomości wspólnej, co oznacza istnienie przeszkody do wpisu skutkującej oddalenie wniosku (art. 6269 kpc). (...) Postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku z 23.09.2003 II Ca 544/03 W omawianym wyżej przypadku, sąd odmówił dokonania wpisu do księgi wieczystej z powodu błędnego obliczenia wielkości udziałów i unieważnił te zapisy w aktach notarialnych, które o tym, mówiły. Mimo sprzedania lokali (akty notarialne...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=3037